Monthly Archives: Novembro 2012

A educación prohibida

A educación en Finlandia: un modelo que invita á reflexión

Invítovos a ler o seguinte artigo sobre a educación en Finlandia ( http://cedec.ite.educacion.es/es/kubyx/2012/11/08/81-finlandia-itomamos-nota ), así como a ver o documental O fenómeno finlandés:

O anel do Rei Salomón 7: exemplos prácticos

EXEMPLO 1: TEXTOS A PARTIR DE IMAXES.

“Unha imaxe,unha historia”

EXEMPLO 2: Webquest :

EXEMPLO 3: A ESCOLA DOS AV@S

O anel do Rei Salomón 6: A Avaliación

Para o proceso final de avaliación en comunicación lingüística ( escrita e oral ), debemos ter en conta unha serie de criterios xerais básicos:

  •  Extrae información adecuada e plenamente tratada. Diferencia ideas principais e secundarias.
  • Uso dun vocabulario específico e variado.
  • Orde e fluidez. Expón os contidos con claridade, indo de xeral ó particular.
  • Utiliza medios gráficos, cartográficos, iconográficos e audiovisuiais que facilitan en gran medida a comprensión dos contidos por parte do lector – oínte.

@ alumn@ deberá ter sempre presente unha rúbrica de avaliación moi clara sobre os aspectos que van ser avaliados en en que grao van influir na cualificación final. Un exemplo podería ser a rúbrica de avaliación dunha webquest:

Categoría Excelente ( 5 puntos ) Ben ( 3 puntos ) Mellorable ( 1 puntos) Deficiente ( 0 puntos ) PUNTUACIÓN
Recursos e Tratamento da información Utiliza todos os recursos correctamente e extrae información adecuada e peciamente tratada. Fai uso da maioría dos recursos Usa poudos recursos e fai un tratamento mínimo da información Información non tratada, desordeada , e copia e pega  
Vocabulario Uso dun vocabulario específico e variado. Presenta algún erro tanto no uso de vocabulario como de artografía Bastantes erros ortográficos e uso mínimo de vocabulario específico. Comete frecuentes erros de ortografía, gramática e usa un vocabulario inadecuado ós contidos.  
Traballo escrito Información, orde, claridade, fluidez , creatividade, orixinalidade Presenta un traballo ordeado e cun mínimo de claridade Contidos  faltos de claridade, ainda que minimamente comprensibles Presentación deficiente e contido desordeado  e non traballado peviamente .  
Traballo audiovisual Orixinalidade e grao de impacto alto no público. Facilita en gran medida a comprensión dos contidos do traballo excrito Plasman de xeito máis ou menos claros as ideas do traballo escrito. Mínimo traballo creativo  e se presentan ideas e contidos ó chiou. Non se observa esforzo ningún , desorde na prsentación, e unha falta absoluta de creatividade  
Traballo en grupo Nivel alto de coordinación e cooperación entre os conmpoñentes, así como ausencia de conflictividade. Traballaron de xeito coordinado e reparten as tarefas de forma adecuada. Hai lagoas de contidos debido á falta de coordinación e coperación grupal. Conflictos coninuos dentro do grupo, co sultado dunha total descoordinación do equipo de traballo  
A %d blogueros les gusta esto: